Hiển thị một kết quả duy nhất

-42%
-23%
-5%
-45%
-48%
-48%